De schoolraad heeft als doel om vanuit het gezichtspunt van ouders, een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op Dín Opstap. De schoolraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders die meningsvormend, adviserend en reflecterend naar school toe hun mening geeft waar het gaat om het te voeren of gevoerde beleid. De onderwerpen kunnen zowel door de directie als door de schoolraadleden worden ingebracht. De schoolraad vergadert samen met de MR, maar heeft geen formele rechten. Ze fungeert als klankbordgroep voor de MR en de directie van de school.