Zorg voor Jeugd
 
 
In de keten van jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen.
Elk voelt zich vanuit zijn eigen invalshoek zeer verantwoordelijk voor de problemen van of met jongeren. Dat vergt optimale samenwerking, co÷rdinatie, informatie-uitwisseling en afstemming, maar dat werkt nog niet altijd vanzelfsprekend.
 
Soms gaat het niet goed en dan dreigt er een jongere tussen wal en schip te vallen. Soms gaat het zelfs echt mis. Dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen.
 
Het is de taak van de gemeente en provincie om ervoor te zorgen dat de afstemming tussen instellingen beter verloopt, zodat elke jongere tijdig die hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. Belangrijk hierbij is dat ÚÚn organisatie als verantwoordelijke wordt aangewezen, zodat voor alle betrokken instellingen duidelijk is wie actie onderneemt en bewaakt wat er gebeurt.

De Gemeenten in de provincie Noord-Brabant hebben daarom het initiatief genomen om het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd in te voeren. De provincie heeft subsidie beschikbaar gesteld om de co÷rdinatie van zorg in heel Noord-Brabant te verbeteren. Zorg voor Jeugd is in de provincie Noord-Brabant vanaf 1 juni 2008 operationeel.


Waarom Zorg voor Jeugd?

Vroegtijdige signalering voorkomt dat risicoĺs problemen worden of dat problemen verergeren. Wanneer alle betrokken partijen in de keten gebruik maken van een signaleringssysteem ontstaat integraal inzicht in de problemen van een jeugdige. Door co÷rdinatie van zorg weten partijen vroegtijdig wie er in de keten betrokken is bij de jeugdige. Naast de vroegtijdige signalering is het van cruciaal belang dat partijen vastleggen wie de zorgco÷rdinatie heeft op het begeleidingsproces wanneer meer partijen betrokken zijn bij een jeugdige. Het begeleidingsproces rondom een jeugdige wordt dan vroegtijdig op elkaar afgestemd en vanaf het begin (de start van het proces) is duidelijk wie de verantwoordelijkheid heeft. De gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben het belang van vroegsignalering onderstreept. Daarnaast wordt aan de gemeente de verplichting opgelegd om per 1 januari 2010 een signaleringssysteem operationeel te hebben ingevoerd en aan te sluiten op de zorgwijzer keten. Informatie is
te vinden op
http://www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg 
 
 
 
De provincie en de gemeenten hebben gekozen voor het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd (0-23 jaar). Het systeem Zorg voor Jeugd is een ondersteunend hulpmiddel dat effectief kan worden ingezet in de zorgketen. Het hulpmiddel ondersteunt de volgende processen: 
 
  • vroegsignalering. Instellingen die aangesloten zijn op Zorg voor Jeugd kunnen signalen registreren op het moment dat er zorgen zijn over een jeugdige.
  • samenwerking. De samenwerking tussen de instellingen wordt beter ondersteund omdat instellingen in Zorg voor Jeugd zien wie allemaal betrokken zijn bij een jeugdige. Instellingen vinden elkaar sneller.
  • zorgco÷rdinatie. Het systeem beschikt over de functionaliteit om een instelling verantwoordelijk te maken voor de co÷rdinatie van zorg in de keten. Voor alle betrokken instellingen is duidelijk wie eindverantwoordelijk is in de keten.
 
Zorg voor jeugd; diverse folders in PDF