Samenwerking partners Brede School Plus
 
De Brede School Plus in Lage Mierde is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente, het gemeenschapshuis De Ster, de sportzaal, SKPOK (met ingang van 1 augustus 2011 Kempenkind Onderwijsstichting) en Kinderopvang Nummereen (Kinderdagverblijf-Peuterprogramma-BSO en TSO).

Een Brede School PLUS is een Brede School waarin de aandacht is gericht op de ontwikkeling van kinderen met daarbij functies voor alle bewoners van Lage Mierde. Hierdoor ontstaat een multifunctionele accommodatie gericht op de gehele bevolking van Lage Mierde.

De partners binnen De Brede School PLUS hebben de volgende visie ontwikkeld:
De deelnemers aan de Brede School PLUS zetten zich gezamenlijk in voor Ontmoeting, Ontwikkeling, Opvang en Recreatie voor de bevolking van Lage Mierde om zo een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie. Iedere partner heeft daarin zijn/haar kerntaak waar die participant ook verantwoordelijk voor is. Samen willen ze daarbij de leefbaarheid te bevorderen in samenwerking met de gemeenschap van Lage Mierde.