Cultuurpoort Reusel-De mierden
 
 
 
 
 
 
 
Marktplaats Cultuurpoort
De marktplaats cultuureducatie is een plaats waar een koppeling gemaakt wordt tussen de vragen van de scholen, de partners uit 1e en 2e schil van de Brede Scholen en van het voortgezet onderwijs en de mogelijkheden van culturele verenigingen en professionele cultuurmakers.
De marktplaats is de makelaar cultuureducatie tussen cultuur en onderwijs. Zij heeft overzicht van het aanbod. Zij heeft en onderhoudt de contacten met de lokale aanbieders van kunst, erfgoed en media educatie.
De marktplaats biedt ondersteuning aan scholen en aan culturele instellingen bij het vertalen van het beschikbare aanbod, afgestemd op de vraag van scholen en kinderen. De aanbieders kunnen professionele instellingen zijn (zoals muziekschool, bibliotheek, musea), particuliere docenten, individuele kunstenaars en verenigingen voor amateur kunst
 
Alle basisscholen van Reusel - De Mierden zijn Brede Scholen. Er wordt al samengewerkt met andere voorzieningen zoals, de zorg, de peuterspeelzaal en de kinderopvang. De Brede School bouwt een eigen netwerk op in en om de school waarin leerkrachten en andere professionals samenwerken. Zo kunnen kinderen zich op allerlei manieren ontwikkelen. Onderwijs, opvang, sport en cultuur binnen de Brede School wordt aangepast aan de behoefte van de kinderen en hun ouders, en aan de buurt waarin de school staat.