Sporten na school met BOS impulsAlle scholen in Reusel-DeMierden zijn BredeS cholen. Op de Brede Scholen in onze gemeente is sport een belangrijk aspect. Er wordt onder schooltijd gesport. Vanaf schooljaar 2007-2008 kan ook direct na schooltijd worden gesport.Dit komt omdat in Reusel-De Mierden het BOSproject wordt uitgevoerd.BOS staat voor Buurt,Onderwijs en Sport.Het project is een initiatief van de gemeente. De co÷rdinatie is in handen van Kinderopvang De Paraplu.Er is een werkgroep BOS samengesteld ter begeleiding en ondersteuning van de projectco÷rdinator.Omschrijvingproject

De na-schoolse sportlessen worden in clusters van een vooraf vast gesteld aantal weken aangeboden. Kinderen geven zich vooraf op via een inschrijfformulier of via de website www.bredescholen.nl. Gedurende het cluster worden verschillende soorten sportlessen georganiseerd. De lessen worden georganiseerd door sportverenigingen uit onze of omliggende gemeenten of door een Bos medewerker.Voor wie is het?

Alle basisschool kinderen uit de gemeente Reusel-DeMierden van groep 3 tot en met 8 kunnen deelnemen. Ook kinderen van speciaal onderwijs uit onze gemeente kunnen deelnemen net als kinderen die in onze gemeente wonen maar die in BelgiŰ onderwijs volgen.Alle basisscholen in de gemeente Reusel-De Mierden zijn Brede scholen en worden betrokken bij het BOS project.