Brede scholen Reusel-De Mierden
 
 
In onze Brede Scholen werken basisscholen, kinderopvang, GGD, consultatiebureau en maatschappelijk werk samen. Zorg en (voorschools) onderwijs gaan hand in hand, voor een optimale begeleiding van het kind.
Het belangrijkste binnen Brede Scholen is dan ook samenwerking. Deze samenwerking vindt plaats op alle scholen in Reusel-De Mierden. Het zijn dus allemaal Brede Scholen.
Waarom Brede Scholen?
 
De gemeente Reusel-De Mierden, kinderopvang, basisscholen en zorginstellingen willen alle kinderen in de gemeente optimale kansen bieden om zich te ontwikkelen. De Brede Scholen zijn een goede vorm om deze kansen te vergroten. Binnen de Brede Scholen worden na schooltijd sport- en cultuuractiviteiten aangeboden waardoor de optimale ontwikkelingskansen van alle kinderen nog meer accent krijgen. Kortom, de doorgaande ontwikkelingslijn staat centraal.

 
 
De samenwerking tussen zo veel mogelijk organisaties/instellingen die met kinderen te maken hebben is het belangrijkste. Dat zie je aan de buitenkant niet. Op een aantal plaatsen wordt de samenwerking nog eens extra benadrukt en gesteund, doordat bijvoorbeeld de peuters onderdak vinden bij een basisschool.
De samenwerking binnen de Brede Scholen is opgebouwd in verschillende groepen, we noemen het 'schillen'. Het kind en de ouders staan centraal, dit is ook terug te zien in het logo waarbij de primaire kleuren van de strepen elk een schil symboliseren

De samenwerking in Brede Schoolverband tussen de basisscholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang noemen we de eerste schil. Deze schil staat het dichtst bij het kind en de ouders.
Het doel van de samenwerking is een betere afstemming bij de opvoeding van peuters en kleuters.
Jonge kinderen leren door te spelen. Een opvoeder ziet veel in het spel van het kind. Elke leidster en leerkracht kijkt daarom intensief naar de kinderen. Dat is de basis om ze verder te helpen in hun ontwikkeling.
In de Brede Scholen observeren leidsters van het kinderdagverblijf nu op dezelfde manier als leerkrachten van de basisscholen. Van elk kind maken ze een observatie, de 'Peuterestafette'. Deze observaties worden aan de ouders meegegeven als hun peuters naar het basisonderwijs gaan. Het is de bedoeling dat het basisonderwijs een exemplaar van de peuterestafette krijgt via de ouders. De doorgaande lijn die zo ontstaat is goed voor een optimale ontwikkeling van de peuters en kleuters. De basisschool kan zo beter aansluiten op het spel van het kind in het kinderdagverblijf.

De tweede schil wordt gevormd door de GGD, de ouder- en kindzorg van ZuidZorg (consultatiebureau) en het Algemeen Maatschappelijk Werk waaronder ook schoolmaatschappelijk werk. De winst van de Brede Scholen is nu dat de eerste en de tweede schil zo goed mogelijk met elkaar samenwerken.
Door een goed contact tussen zorg en onderwijs blijft de gezondheid en het welzijn van kinderen in de basisschoolleeftijd in beeld. Samen worden scholen en instellingen sterker in de begeleiding van kinderen.
Zorginstellingen krijgen zo mogelijk een vaste plek en een vaste tijd op elke school (schoolmaatschappelijk werk is daarvan een goed voorbeeld). Het worden goed bereikbare aanspreekpunten voor ouders en school en het zorgt voor korte lijnen.
Door de Brede Scholen worden de contacten beter, wachttijden korter en zorg intensiever.
De ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin binnen de Brede Scholen draagt daaraan bij.
 
In de derde schil krijgt de samenwerking vorm tussen (lokale) verenigingen en organisaties op het gebied van sport en cultuur.
Deze verzorgen tijdens of na schooltijd sportieve of culturele activiteiten. De naschoolse sportactiviteiten vinden plaats in de vorm van het Buurt Onderwijs Sport (BOS) project. Dit project wordt door ‘de Paraplu’ gecoördineerd. De cultuuractiviteiten worden door de marktplaats cultuur gecoördineerd.
Voor verdere informatie verwijzen we u door naar:
http://www.bredescholenreuseldemierden.nl/